Tusen takk våre grasrotgjevarar!

Sogndal ynskjer å takke alle grasrotgjevarar som i perioden 1.1 – 1.5 har bidrege med Kr 50 118,- til oss.

Norsk Tipping utbetalar grasrotmiddel tre gonger i året, høvesvis 1.januar, 1.mai og 1. september. I mai i år vart det utbetalt over 206 millionar kroner til grasrotmottakarar over heile landet. Dette er mogleg fordi over 1 million av Norsk Tippings kundar har registrert seg som grasrotgjevarar.

Sogndal ynskjer å takke alle grasrotgjevarar som i perioden 1.1 – 1.5 har bidrege med Kr 50 118,- til oss.

Rundt to millionar nordmenn deltek i eitt eller fleire spel hjå Norsk Tipping i løpet av eit år, og over halvparten av dei har valt å knytte seg til ein grasrotmottakar. Inntil sju prosent av innsatsen går automatisk til grasrotmottakaren spelaren ynskjer å støtte - utan at det kostar spelaren noko som helst!

Dersom du ikkje har registrert deg som grasrotgjevar, kan du gå inn her for å registrere Sogndal som din grasrotmottakar. 

Er du allereie grasrotgjevar – Tusen takk!

Annonse fra Obos-ligaen: