Rune Bolseth
Toppspelarutviklar, Ass. trenar
Fødd
4. juli 1980