Dokumenter (årsmeldingar, vedtekter, mm.)

Under finn ein ulike klubbdokumenter til nedlastning

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball
Årsmelding 2017 - Sjå opptak av årsmøtet her
Årsmelding 2016

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball Breidde
Årsmelding 2017
Årsmelding 2016

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball Seniorklubben
Årsmelding 2016

Vedtekter for Sogndal Fotball
Lov for Sogndal Idrettslag - Fotball

Andre dokument
Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019

Annonse fra Obos-ligaen: