Anbefalingar frå helsetjenesta for bruk av våre areal

Ta smittesituasjonen på alvor

Anbefalingar/råd frå helsetjenesta/kommunen for bruk av våre areal ref smiittesituasjonen: 

  • Treningar/kampar på store areal kan gjennomførast som normalt
  • Keeperskulen går som normalt
  • Kretsstreningar/kampar går som normalt
  • Redusere antall(50 %) i grupper der det fort kan bli mange samla. Eks: Klatreveggen/Nye hallen
  • Sogndal Fotball syter for at Antibac er tilgjengeleg ved alle inngangar,i Sognahallen og ved alle toalett
  • Oppmode til god håndvask
  • Personar som er sjuke eller som har symptom bes om å halde seg heime.
Annonse fra Obos-ligaen: