Bli frivillig

Bli med på laget!

Ynskjer du å jobbe som frivillig i Sogndal Fotball?
-
Me treng alltid flinke folk med oss!

Det er mange forskjellige og spennande oppgåver å gjera på Fosshaugane Campus, og me er alltid ute etter flinke folk kan bidra på laget vårt. Under har me lista opp dei ulike posisjonane me treng hjelp med i år og forhåpentlegvis mange år framover. Sjå om noko av dette er interessant for deg.

Vakt/Vert:
Som vakt på våre heimekampar vil du være med i ei stor vaktgruppe som har ansvar for kontroll av publikum inn på stadion. I tillegg er nokre av våre vaktpostar å hindre at publikum tek seg inn i teknisk område/bana.
Vaktgruppa jobbar som standard annakvar kamp.

Presseservice:
Når du er med i Presseservice-gjengen er du med på å bistå avis-journalistar og dei oppmøtte TV-folka frå OBteam eller Discovery før kamp. Desse treng å få utlevert lagoppstillingar, samt anna relevant informasjon om kampen. Det vert også avheldt eit TV-møte med TV-rettigheitshavar som kan vera aktuelt å vera med på.

Under sjølve kampen kampen er ein "fri", og kan sjå den som vanleg tilskodar.

Etter kamp fortsett jobben nede i intervjusona utanfor spelargarderobane. Her skal både avis- og TV-journalistar har intervju med enkelte spelarar etter kamp. Her er jobben å koordinere å få tak i desse aktuelle spelarane slik at journalistane får det som dei ynskjer.

Billettør:
Ein veldig viktig jobb som frivillig. Her sit ein i billettluka, og er førsteinntrykket til alle dei som kjem på stadion og skal sjå kamp. I tillegg til å vera blid så er det også viktig å selgje billettar til desse tilskodarane. Denne jobben vert gjort gjennom Sogndal Fotball sitt billettsystem Ticketco.

Storskjerm:
Dette er ein plass for deg som har god teknisk innsikt til både lyd og bilete. Her er det varierte oppgåver som går på styring av storskjerm, grafikk, digitale LED-banner og andre tekniske finesser. Her må ein ha tunga rett i munn, og vera roleg når ting kan virka stressande. Kanskje den artigaste, men òg ein av dei mest utfordrande jobbane på Fosshaugane Campus.

Om å vere frivillig
Når ein er med som frivillig i Sogndal Fotball så får ein ikkje lønn, men ein får andre goder som t.d:

- Invitasjon til fellessamlingar

- Invitasjon til funksjonærtur 

. Gåvekort på 300 kr i Sogndalbui

Ta kontakt med arrangementssjef Geir Inge Heggestad for meir informasjon.

Frivillige Sogndal 2014 Foto - Camilla H. Solheim  (19).jpg
Annonse fra Obos-ligaen: