Info frå Sogndal Fotball

I samråd med myndigheitene sine råd stenger me no ned store deler av anlegget.

Sognahallen:
Stengt (avlåst) frå klokka 18:00 i kveld torsdag (12/3). Dette gjeld heile hallrommet inklusive Sogndal Klatresenter.

Ordninga fungerer inntil vidare. Når ny vurdering er gjort vil me informera om dette.

Idrettssenteret:
Stengt (avlåst) frå klokka 18:00 i kveld torsdag (12/3). Dette gjeld heile hallrommet inklusive Sogndal Klatresenter.

Ordninga fungerer inntil vidare. Når ny vurdering er gjort vil me informera om dette.

Baner ute:
Stengt umiddelbart for organisert aktivitet ut april. I henhold til NFF sine vedtak.

Les også: Breddeaktiviteter stoppes ut april

Kontor- og fellesareal:
Kvar verksemd styrer sine eksklusive areal. Skulane er stengt ned. Rådet er framleis at dei som kan ha heimekontor bør gjennomføra ei slik ordning. Felleslokala vert open frå 07:00 til 18:00 frå i morgon (fredag). Stengt i helgane. Ordninga fungerer inntil vidare. Når ny vurdering er gjort vil me informera om dette.

Dersom det vert problem med oppsamling av uorganisert aktivitet i lokala i opningstida vil me sette inn nye tiltak.

Me vil elles støtta oss på statsminister Erna Solberg som seier at dette er ein alvorleg situasjon for landet som treng ein felles lojal dugnad. 

Annonse fra Obos-ligaen: