Seriestarten flyttast til slutten av mai

NFF, Norsk Toppfotball og Toppfotball Kvinner har beslutta å utsetja seriestarten ytterlegare.

Med utgangspunktet i myndigheitenes utviing av perioden for smitteverntiltaka, har Norges Fotballforbund (NFF) i samråd med Norsk Toppfotball (NTF) og Toppfotball Kvinner (TFK) beslutta å skyva seriestarten ut til slutten av mai. Ein oppstart helga 23-24 mai vil gi moglegheit for to runder før Norges planlagte playoff kampar i juni.

Blir det før, vil 16. mai kunne vera ein flott dag å starta på. Forbehold må takasts ift vidare tiltak og restriksjonar frå myndigheitene, men målet er å starta opp sesongen med publikum tilstades. Samstundes arbeides det med ulike typar scenarioar for gjennomføring av alle turneringane herunder norgesmeisterskapa. Målet er at turneringane skal gjennomførast med normalt antall kampar.

For ytterlegare spørsmål kontakt:

  • Nils Fisketjønn - Norges Fotballforbund – 930 55 825
  • Hege Jørgensen – Toppfotball Kvinner – 988 72 835
  • Leif Øverland – Norsk Toppfotball – 415 36 460
Annonse fra Obos-ligaen: