Tom Mangersnes

Tom Mangersnes tilbake i Sogndal

Fotballteknologi: Skal heve analysearbeidet i 2017.

Sogndal Fotball og Tom Mangersnes er samde om å samarbeide på ny!

I 2017 kjem Mangernes til å ha ansvar for klubbens analysearbeid, samt spelarkartlegging og vidareutvikling av fagfeltet analyse, sistnemnte eit område klubben saman med Høgskulen på Vestlandet har satsa tungt på sidan 2012.

- Tom vil rett nok ha eit begrensa oppdrag for oss, då han hovudsakleg jobbar for Åsane Fotball (70%). At Sogndal igjen kan dra nytte av Mangersnes sine tenester er me veldig glade for, fortel dagleg leiar Egil Mundal.

- Me har gode og langvarige relasjonar med Åsane, gjennom både Tom, Mons Ivar Mjelde og Roald Brun Hansen, så eit «sambruk» av Tom håpar me skal gje ytterlegare synergiar for begge klubbar også, seier Mundal.

Tom Mangersnes
Tom Mangersnes

Mangernes gleder seg til interresante og faglege utfordringar
- Eg gleder meg til å tatt fatt på spennande oppgåver både for Åsane Fotball og Sogndal Fotball. Etter eit opphold i nord var tiden no inne både for familien og eg å ta turen heim til vestlandet, seier Mangernes.

- Rolla eg no skal i gang med ser eg på både som interresant og fagleg utfordrande. Eg har vore med å bygd opp analysemiljøet i klubben, og det skal bli spennande å kome tilbake til fotballfamilien i Sogndal! Eg har følt eit sterkt eigarskap til gjengen, sjølv om eg har vore ute eit år. Eg ser verkeleg fram til å være med å forsterke retningen Bakke og teamet har staka ut, avsluttar han.

Bakke er nøgd
Eirik Bakke er og godt nøgd med å ha Tom tilbake på Fosshaugane.
- Tom er landets beste på analyse. At me kan nytte hans kompetanse gjer oss ei enno betre plattform til å utvikle vårt spelkonsept i 2017, og både som lag og individuelt blir me betre rusta til sesongen som kjem, seier Bakke

Annonse fra Obos-ligaen: