Me reduserar bruken av plast i Toppfotballen

Saman med Avery Dennison NTP gjer me draktane i Eliteserien og OBOS-Ligaen meir miljøvennleg.

Frå og med neste sesong vil alle drakt-tala i Eliteserien og OBOS-Ligaen koma laser–kontur skjært til klubbane og supportarbutikkane. Med dette kan me redusera opp til 30 % plast på draktane. For å illustrera dette vil me spara miljøet for mengden plast som totalt ville dekka over ein halv fotballbane. 

Dette er eit viktig bidrag og eit skritt på vegen i å ha miljø-retta forbetringar i Toppfotballen i Norge. 

Draktnummeret til høgre er laser–kontur skjært.
Draktnummeret til høgre er laser–kontur skjært.

Dette miljøtiltaket er også innført i Premier League, FC Barcelona og Major League Soccer med stort hell. Sjå korleis Avery Dennison NTP produserar desse drakttala i videoen under. Stao no pao!!

Annonse fra Obos-ligaen: