Viktig info

Smittevern og restriksjonar i Sognahallen og Nyehallen

VIKTIG INFO OM OPPSTART TRENINGAR I SOGNAHALLEN OG NYE HALLEN

I samråd med smittevernlegen i kommunen gjeld følgjande retningslinjer for treningar i Sognahallen og Nyehallen frå og med måndag 3. januar.

  • Max 20 spelarar på halv bane (delevegg på midten SKAL være nede) med normale fotballtreningar.
  • Ingen over 20 år (fødd 2001 eller tidlegare) kan delta på fellestreningar.
  • Gruppar/årskull som er fleire enn 20 stk i si treningsgruppe må finne alternative løysningar i.f.t antall.
  • Viktig hvis det er grupper som ikkje startar opp kommande veke om å melde frå om dette,då andre kan få meir areal som vil hjelpe på total-situasjonen.
  • Foreldre/publikum er ikkje er tillat i.samband med treningar og i tillegg skal treningsgruppa halde avstand (minimum 1 meter) før og etter treninga.
  • Me ber om at alle respekterer retningslinjene som er lagt og bidrar til at me kan ha tilnærma normale tilstandar.

    PS: Endringar kan kome på kort varsel.
Annonse fra Obos-ligaen: