Viktig korona-info

Oppdatering av retningslinjer i VEKE 2 i Sognahallen og Nyehallen

Med bakgrunn i justeringar frå sentralt hald på retningslinjer for fotballtreningar, pluss at me har litt smitte i nokre lag i eigen klubb,så er følgjande endringar gjort for veke 2 (10-16 Januar):

  • Alle lag som har spelarar som er 16 år eller eldre MÅ finne alternative ute for trening denne veka
  • Ein bør unngå bruk av garderobar i.s.m med fellestreningar
  • Lag i aldersgruppa 6-15 år kan trene som normalt,men med max 20 spelarar på halv bane
  • Akademiet blir inndelt i årskull,slik at ein unngår kryssing av alderstrinn/skulekohortar

 Me ber alle om å respektera desse retningslinjene,så håpar me at det kjem nokre gode nyheiter frå sentralt hald fredag 14 januar.

Annonse fra Obos-ligaen: