ARENAREGLEMENT

Rusa personar vert nekta tilgang og vist bort frå arenaområdet.
 
Publikum må være førebudd på grundig personleg visitasjon.
 
Billettar vert ikkje refundert om arrangementet vert avbrote.
 
Arrangøren har ikkje ansvar overfor publikum i samband med ulukker, skadar eller tap som måtte oppstå under avviklinga av arrangementet.
 
Det er ikkje lov å nyte alkohol på våre arrangement.

Annonse fra Obos-ligaen: