Bortesupport1600x1068.JPG

Bortesupportar

Kjøp av billettar til bortefeltet på Fosshaugane Campus kan gjerast på besøkande lag si heimeside eller på heimesida til besøkande lag sin supportarklubb. På mange av kampane kan billettar til bortefeltet også kjøpast via Ticketco.no.

Dersom det ikkje er utselt kan det vere mogleg å kjøpe billettar til bortefeltet på Fosshaugane Campus ved Port 1.

Aldersgrenser på Fosshaugane Campus:
Vaksen:  det året ein fyller 18 år blir ein rekna som vaksen person.
Ungdom: det året ein fyller 13 år blir ein rekna som ungdom.
Born:  det året ein fyller 5 år blir ein rekna som barn.
Born: 0-4 år går gratis om dei sitt på fanget.

Annonse fra Obos-ligaen: