Diverse dokument

Under finn ein ulike klubbdokumenter til nedlastning

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball

►  Årsmelding 2017 - Sjå opptak av årsmøtet her
► Årsmelding 2016

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball Breidde
► Årsmelding 2017
► Årsmelding 2016

Årsmeldingar Sogndal IL Fotball Seniorklubben
► Årsmelding 2016

Vedtekter for Sogndal Fotball
► Lov for Sogndal Idrettslag - Fotball

Andre dokument
► Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2019

 

Annonse fra Obos-ligaen: