Me bryr oss

Ambisiøs - Utviklande - Inkluderande - Ærleg

Sogndal er meir enn berre eit fotballag og klubbens engasjement går langt utover det å berre spele fotball. Det å ta ein del i samfunnsansvaret i regionen er ein viktig del av Sogndals overordna strategi. Det er klubben si plikt å gi noko tilbake til storsamfunnet.

Her kan ein lese meir om dei ulike tiltaka knytta til klubb.

Annonse fra Obos-ligaen:

Dei eldste på kamp

Søndag 6.november var 12 bebuarar frå Sogndal omsorgssenter samla på kamp