Søk om gåver og bidrag frå Sogndal Fotball

Her kan ein søke om gåver og bidrag frå Sogndal Fotball

Sogndal Fotball får mange henvendelsar om å bidra til små og store samfunnsprosjekt.
Me ynskjer å bidra, men har ikkje anledning å bidra til alle.

Me prioriterer fyrst og fremst tiltak i Sogn & Fjordane. 

Fyll ut vedlagte skjema med tiltaket og kva ynskje de har at me skal bidra med. 
Vanlegvis er kampbillettar og supportarutstyr som blir etterspurt. Sogndal Fotball bidreg ikkje med pengegåver.

Den 1. i kvar månaden går vårt utval gjennom søknadane og prioriterer kven me har muligheit å bistå og ikkje.

Annonse fra Obos-ligaen: