Tilsette i Sogndal Fotball

Dagleg leiar (konstituert)

Hilde Østbø
900 66 554
hilde.ostbo@sogndalfotball.no

Arrangement

Geir Inge Heggestad
Arrangementssjef
480 06 162
gih@sogndalfotball.no

Mikkel Frodahl
Prosjektleiar
918 26 137
mikkel@sogndalfotball.no

Ørjan Hjellhaug
Arrangementsmedarbeider
975 08 352
orjan@sogndalfotball.no

John Kenneth Haugane
Arrangementsmedarbeider
994 68 095
jkh@sogndalfotball.no

Marknad og media

Svein Olav Haugen
Marknadsmedarbeider
911 09 090
soh@sogndalfotball.no

Hilde Østbø
Kommunikasjonsansvarleg
900 66 554
hilde.ostbo@sogndalfotball.no

Rune Sjøberg
Media
910 04 312
rs@sogndalfotball.no

Sport

Håvard Flo
Sportsleg leiar
992 77 601
hf@sogndalfotball.no

Eirik Bakke
A-lagstrenar
905 29 967
bakke@sogndalfotball.no

Terje Skjeldestad
Assistent- og keepertrenar
468 45 239
terjes@sogndalfotball.no

Rune Bolseth
Toppspelarutviklar
957 04 915
rb@sogndalfotball.no

Knut Ø. Ripe
Fysisk Trenar
992 66 033
knut@sogndalfotball.no

Ole Erik Grinde
Mental Trenar
975 81 679
oeg@sogndalfotball.no

Dag Martin Fardal
Materialforvaltar
970 79 509
dagmartin@sogndalfotball.no

Trond Vegard Ripe
Medisinsk ansvarleg
481 00 575
tr@sogndalfotball.no

Anders Rosø
Klubblege
934 65 098
andersroso@hotmail.com

Stig Vatsaas
Manuellterapaut
413 90 913
stig.vatsaas@manuellterapi.no

Utviklingsavdelinga

Anders Stadheim
Utviklingssjef
917 39 936
as@sogndalfotball.no

Nils Tore Krosshaug
Trenar- og spelarutviklar
909 75 536
ntk@sogndalfotball.no

Tommy Øren
Trenar og spelarutviklar
911 75 682
tommy@sogndalfotball.no

Morten Olsen
Spelarutviklar
938 64 549
mo@sogndalfotball.no

Håvard Hatle
Trenar Sogndal 2
958 64 441
hatle@sogndalfotball.no

Sondre Skrede
Analyse/Ass. Trenar Sogndal 2
991 00 987
skrede@sogndalfotball.no

Annonse fra Obos-ligaen: